Școala Gimnazială Berghin

Image

Școala Gimnazială Berghin

Image

Viziunea școlii.

O școala dinamica vine permanent în întâmpinarea nevoilor și cerințelor educaționale ale comunității locale, deschisă spre dezvoltarea individuală a elevului, crearea unui climat de munca și învaţare stimulativă, implicarea cadrelor didactice în cursuri, proiecte și parteneriate educaționale europene; descoperă și valorifică la maximum potențialul intelectual și creativ al fiecarui copil; crează cadrul organizatoric și funcțional favorabil schimbării, creșterii calității serviciilor educative și a contribuției acestora la dezvoltarea personală a elevilor și a comunității, promovării valorilor europene și ale cetațeniei active; asigură motivarea elevilor și a cadrelor didactice; sprijină iniţiativele tuturor factorilor implicați în actul educativ; promovează valoarea; asigură aplicarea și respectarea prevederilor legislației școlare și legislației muncii; promovează un dialog permanent, deschis și flexibil cu partenerii sociali și educaționali; implică cadrele didactice în procesul de formare continuă la disciplinele de specialitate și în domeniul consilierii și orientării profesionale; implică prinții și unele personalități din cadrul comunității în activitățile extracurriculare ale şcolii, în perspectiva integrării într-un spatiu european de cultura și civilizație; iniţiază și dezvoltă proiecte și parteneriate cu scoli din tara și din Europa.

Deviza scolii : „Fiecare copil - un univers ce asteapta descoperirea”

Meniu

Despre noi

Image
 

Conducerea școlii

DIRECTOR: Ștef Cornelia, profesor Limba și literatura română, grad II

Misiunea școlii.

           Școala Gimnazială Berghin își propune în parteneriat cu comunitatea locală dezvoltarea prin educație a personalității complexe a elevului, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii. Misiunea şcolii este aceea de a sprijini fiecare elev pentru al face să se simtă competent autonom în vederea egalizării şanselor de reuşită socială şi profesională. Suntem singura speranţă şi şansă a copiilor proveniţi dintr-un mediu social cu care viaţa nu a fost generoasă, încercând să le asigurăm accesul la mijloace de informare şi educare.

            Școala Gimnazială Berghin trebuie să fie o școală care să asigure :

 • dezvoltarea capacității de adaptare şi orientare într-o societate aflată într-un proces continuu şi rapid de schimbare.
 • promovarea unui învăţământ de calitate, modern si flexibil, adaptat nevoilor și aspirațiilor individuale și  în concordanță cu așteptările comunității;   
 • valorificarea potenţialului intelectual şi creativ al întregului colectiv de elevi și de cadre didactice;
 • cultivarea sensibilității față de problematica umană și a respectului pentru mediul înconjurător natural, social și cultural;
 • educarea în spiritul demnității, al  toleranței, al atașamentului față de valorile moral-civice și al respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
 • lărgirea paletei educaţionale: centrarea activităţilor pe elev, oferirea egalităţii şanselor, creşterea motivaţiei învăţării şi a gradului de aplicabilitate practică corelate cu posibilităţile de dezvoltare economică a zonei şi a nevoilor privind ocuparea forţei de muncă.

            Starea clădirilor: clădirea școlii se află în stare bună.  Școala dispune de 7 săli de clasă, dintre care: 3 pentru ciclul primar și 4 pentru ciclul gimnazial; o sală pentru grădiniță; 1 cabinet de iformatică și o sală amenajată pentru sport. Școala mai dispune de o bibliotecă cu un număr de 4568 volume. În anul 2010 s-a alipit un nou corp de clădire, în care s-au amenajat grupurile sanitare.

            Nivelul dotărilor cu utilități: școala dispune de alimentare cu energie electrică, încălzire centralizată cu centrală care funcționează cu combustibil lemnos, alimentare cu apă.

            Nivelul dotărilor cu resurse educaționale: școala are în dotare planșe, hărții, aparate de proiecție, materiale didactice specifice laboratoarelor de fizică, chimie, biologie și cabinetelor de specialitate, există un cabinet de informatica (laborator AeL) cu 15+1 calculatoare; televizor, fax, doua imprimante, două copiatoare, calculatoare. Biblioteca are un numar de 4568 de volume.

Meniu

Activitatile noastre

Satul copilariei mele

Școala Gimnazială Berghin a răspuns cu promptitudine invitației Consiliului Județean Alba, la activitatea culturală „Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor”, concretizată prin a III-a ediție a concursului „SATUL COPILĂRIEI MELE”.

Desfăsurat în perioada 20 noiembrie – 10 decembrie în satele și comunele județului Alba, concursul SATUL COPILĂRIEI MELE vizează educarea tinerei generații în spiritul prețuirii și valorizării tradițiilor locale.! Felicitări tuturor participanților!


Image

Ziua Starii de bine in scoala

ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
Image />

Proiectul " Leader in servicii sociale", este un proiect educațional, un afterschool pentru clasele 0 - IV. După orele de școală ,poți descoperi abilități de care nici nu știai: desen, pictura, modelaj, decupaje...la noi, cititul și scrisul - se face cu plăcere - punem accent pe dezvoltarea ta personală !

Activitati Scoala Gimnaziala Berghin
ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImageActivitati Scoala Primara Ghirbom
ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
Image />
Meniu
ImageProgramul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar - PNRAS

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – inițiat de Ministerul Educației – face parte din cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată”, cu finanțare PNRR, în valoare de 543 milioane euro – componenta PNRR nerambursabilă.

Școala Gimnazială Berghin se regasește pe lista unităților de învățământ selectate în runda 1 din cadrul Schemei de granturi din Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență.

Valoarea totală a proiectului nostru PNRAS este de: 349 043,00 lei

Proiectul se va desfășura în perioada 1 octombrie 2022- 1 octombrie 2025

Comunicat de presă

Caiet de sarcini - achiziție Masă caldă elevi

Procedura de selecție a cadrelor didactice pentru activitățile remediale din proiectul PNRAS

Adresa paginii de web a programului este: https://mfe.gov.ro/pnrr/

Pagina de Facebook - https://www.facebook.com/PNRROficial/

Clase dotate prin PNRAS

ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
Image Image
Meniu

Informații utile

PROGRAM ACCES TEREN DE SPORT


LUNI-VINERI: 16:00-22:00

SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ: 10:00-22:00

VACANȚE: 10:00-22:00

Înscriere învăţământ primar – 2024-2025

Pentru informații privind înscrierea în învăţământul primar 2024 vă rugăm să accesați https://isjalba.ro (sectiunea ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR)

Metodologia -cadru de înscriere (aprobată prin ordinul de ministru nr. 4019/2024).

Calendarul înscrieriii în învățământul primar pentru anul școlar 2024 – 2025.

Circumscripții școlare 2024-2025

Număr clase/ locuri alocate pentru clasa pregătitoare, anul școlar 2024-2025

Cerere ON-LINE de înscriere în clasa pregătitoare

Date pentru părinți:

CERERE - TIP INSCRIERE CLASA PREGATITOARE

Acte necesare

Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare, se realizează în conformitate cu OME nr. 4019/15.03.2024 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025.

Care sunt CATEGORIILE DE COPII care au nevoie de evaluarea nivelului de dezvoltare înaintea înscrierii în învățământul primar?

Evaluarea se realizează DOAR pentru copiii care: împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 și se află în una din următoarele situații

 • NU AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA,
 • S-AU ÎNTORS DIN STRĂINĂTATE.
 • Care este PERIOADA în care se poate realiza evaluarea copiilor?

  Evaluarea dezvoltării copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar se va realiza în perioada 28 martie – 10 aprilie 2024,

  Cine realizează evaluarea copiilor?

  Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate va fi realizată de către o comisie formată din profesori consilieri școlari din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, în locațiile stabilite de către Comisia județeană de înscriere în învățământul primar, la sediul instituției din Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918. Nr. 68, cod 510214, (sediul DGASPC), telefon 0726285728

  Ce documente sunt necesare?

 • Cerere tip AICI
 • Copie certificat de naștere copil;
 • Copii după actele de identitate ale ambilor părinți;
 • Alte documente relevante dacă este cazul (copie după certificat de deces, copie după sentință de divorț, copie după actul de împuternicire în vederea reprezentării părintelui)
 • Școala Gimnazială Berghin pune la dispoziția elevilor din învățământul primar, dpuă clase pregătitoare, după cum urmează:

  În cadrul Școlii Gimnaziale Berghin există program tip ”Școală după școală”

  Vă rugăm să consultaţi documentele de mai jos:

  Ministerul Educaţiei Naţionale pune la dispoziţia părinţilor şi cadrelor didactice telefonul verde cu numărul 0 800 816 258 pentru informaţii referitoare la înscrierea, în anul şcolar 2024-2025, a copiilor în clasa pregătitoare.

   

  Documente manageriale

   

  PDI

  Orar Gimnaziu

  Lista cu personalul angajat al Școlii Gimnaziale Berghin

  Regulament de organizare si functionare (ROF)

  Regulamentul intern (RI)

  Meniu

  Contact

  Formular de contact rapid

  Harta


  Vizualizare hartă mărită

  Ne gasiti la adresa:

  Scoala Gimnazială Berghin
  Judet: Alba
  Comuna: Berghin
  Strada: Morii, Nr.34

  Tel: 0258854113
  Fax: 0258854113
  Email: sc.berghin@isjalba.ro
  Meniu